Elżbieta Ejdys

Katedra Mikologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Oczapowskiego 1A
10-957 Olsztyn

Numer telefonu: (48) 89 523 42 96(5)

Email: elzbieta.ejdys@uwm.edu.pl

Strona internetowa: http://www.uwm.edu.pl/mikologia/ejdys/ejdys.html

Tematyka badawcza:
Zainteresowania badawcze są związane z profilaktyką przeciwgrzybiczą w środowisku szkolnym. Badania koncentrują się z jednej strony na wskazaniu grzybów zasiedlających różne ontocenozy dzieci zdrowych i czynników predysponujących do tych infekcji. Drugim nurtem badań jest ocena stanu sanitarnego i higieny budynków szkolnych w aspekcie mikologicznym i określenie możliwości narażenia organizmów dzieci na zachorowanie na grzybice, mikotoksykozy lub mikoalergozy.

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]