grzybówka krwista

grzybówkaOwocniki tego niejadalnego grzyba wyrastają na martwym drewnie drzew liściastych w wilgotnych lasach. Spośród innych, podobnych grzybówek owocniki grzybówki krwistej wyróżniają się wydzielaniem ciemnoczerwonego soku, który wypływa z uszkodzonej części owocnika. Ta grzybówka rozkłada martwe drewno przywracając zgromadzone w nim substancje do gleby leśnej. Takie grzyby, które rozkładają szczątki drewna spełniają w lesie rolę naturalnych regulatorów żyzności gleby.