Karolina Oszust

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina
Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin

Numer telefonu: (48) 81 744 50 61 w. 156

Email: k.oszust@ipan.lublin.pl

Strona internetowa:http://www.ipan.lublin.pl/pl/info/laboratorium-mikrobiologii-molekularnej-i-srodowiskowej
Tematyka badawcza:
-mikrobiologia środowiskowa, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania mikrogrzybów w degradacji organicznych produktów odpadowych,
-charakterystyka uzdolnień metabolicznych grzybów strzępkowych i drożdży z wykorzystaniem systemu BIOLOG,
-identyfikacja mikrogrzybów z wykorzystaniem technik biologii molekularnej,
-badania nad tworzeniem preparatów  biotechnologicznych na bazie enzymów pozyskanych z hodowli grzybów strzępkowych i drożdży,
-badania zmian aktywności mikrobiologicznej gleby pod uprawą chmielu ekologicznego w wyniku stosowania preparatów probiotycznych.

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]