Beata Sumorok

Oddział Sadownictwa, Pracownia Rizosfery
Instytut Ogrodnictwa
ul. Pomologiczna 18
96-100 Skierniewice

Numer telefonu: (48) 46 834 53 21

Email: Beata.Sumorok@inhort.pl, bsumorok@biol.uni.lodz.pl.

Strona internetowa: http://www.inhort.pl/prac_rizo_bs.html
Tematyka badawcza:
– Arbuskularne grzyby mikoryzowe AMF występujące w strefach ekotonowych woda/ląd i terenów podmokłych.
– AMF energetycznych gatunków wierzby wykorzystywanych w fitoremediacji.
– Analiza frekwencji mikoryzowej AMF w korzeniach roślin sadowniczych.
– Kultury pułapkowe arbuskularnych grzybów mikoryzowych.
– Selekcja i identyfikacja najbardziej efektywnych szczepów grzybów mikoryzowych naturalnie zasiedlających korzenie roślin sadowniczych.
– Oznaczanie respiracji mikroorganizmów glebowych przy użyciu zestawu OxiTop Control.
Działalność popularyzatorska:
– Warsztaty mykologiczne i wystawy grzybów w Tucholi (2002-2009).

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]