Zbigniew Sierota

Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
05-090 Raszyn

Numer telefonu: (48) 22 715 38 24

Email: z.sierota@ibles.waw.pl

Strona internetowa: http://www.ibles.pl/struktura-10/kom-naukowo-badawcze/ol/info-zakl/personalne/Z_Sierota

 

Tematyka badawcza:
– Mechanizmy infekcji i przebieg procesów chorobowych z udziałem patogenów korzeni, zwłaszcza w drzewostanach na gruntach porolnych.
– Ocena wpływu chorób infekcyjnych na drzewa oraz drzewostany; „choroby lasu”.
– Monitoring fitopatologiczny.
– Mikoryzy i mikoryzacja.

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]