Tab. 4. Gatunki grzybów wielkoowocnikowych włączone do kategorii ochrony częściowej w stosunku do listy poprzedniego Rozporządzenia.

Lp.

Nazwa gatunku i nr pozycji listy Rozporządzenia

Gdzie można spotkać ten gatunek? (siedliska)

dzwonkówkowate Entolomataceae

1

4. Dzwonkówka* (1) Entoloma sphagnorum torfowiska, wśród Sphagnum

2

5. Dzwonkówka bagienna (1) Entoloma cuspidiferum torfowiska, wśród Sphagnum

3

6. Dzwonkówka ciemniejąca (1) Entoloma turci łąki, torfowiska

4

7. Dzwonkówka szarofioletowa (1) Entoloma bloxamii nienawożone łąki
gąskowate Tricholomataceae

5

8. Białokrowiak trójbarwny (1) Leucopaxillus compactus lasy liściaste (łęgi, grądy)

6

9. Gąska pomarańczowa (1) Tricholoma aurantium lasy iglaste i mieszane na glebach wapiennych, szczególnie pod świerkami, jodłami, bukami i dębami,

7

10. Wilgotnica cytrynowozielona (1) Hygrocybe citrinovirens nienawożone łąki

8

11. Wilgotnica okazała (1) Hygrocybe splendidissima nienawożone łąki

9

12. Wilgotnica ozdobna (1) Hygrocybe aurantiosplendens nienawożone łąki, rzadko – żyzne lasy liściaste

10

13. Wilgotnica sklepiona (1) Hygrocybe fornicata łąki, wydmy, lasy liściaste

11

14. Wilgotnica włoska (1) Hygrocybe reidii nienawożone łąki, wydmy, lasy liściaste

12

15. Wilgotnica zasadowa (1) Hygrocybe ingrata nienawożone łąki

13

16. Wodnicha atramentowa (1) Hygrophorus atramentosus lasy iglaste na wapiennym podłożu

14

17. Wodnicha brunatnobiała (1) Hygrophorus latitabundus lasy iglaste (pod sosnami) na wapiennym podłożu

15

18. Wodnicha kozia (1) Hygrophorus capreolarius lasy iglaste

16

19. Wodnicha oliwkobrązowa (1) Hygrophorus persoonii lasy liściaste (pod dębami)

17

20. Wodnicha różowoblaszkowa (1) Hygrophorus calophyllus lasy iglaste (pod sosnami) na wapiennym podłożu

18

21. Wodnicha zaróżowiona (1) Hygrophorus erubescens lasy iglaste (pod świerkami) na wapiennym podłożu
gołąbkowate Russulaceae

19

22. Mleczaj strefowany (1) Lactarius zonarioides lasy iglaste (pod świerkami)

20

23. Mleczaj żółtofioletowy (1) Lactarius repraesentaneus lasy iglaste (pod świerkami, sosnami i brzozami) na kwaśnym podłożu
krążkownicowate Discinaceae

21

28. Piestrzenica* (1) Gyromitra ambigua lasy iglaste (pod sosnami)

22

29. Piestrzenica* (1) Gyromitra fastigiata lasy liściaste (grądy)
kruchaweczkowate Psathyrellaceae

23

30. Kruchaweczka* (1) Psathyrella maculata lasy liściaste (martwe drewno drzew liściastych)

24

31. Kruchaweczka meduzogłowa (1) Psathyrella caput-medusae lasy iglaste (martwe drewno drzew iglastych)
łęgotowate Geoglossaceae

25

33. Małozorek zielony (1) Microglossum viride wilgotne lasy iglaste, łąki, na lekko kwaśnym podłożu

26

34. Włosojęzyk szorstki (1) Trichoglossum hirsutum lasy, łąki
maślakowate Suillaceae

27

37. Maślak syberyjski Suillus sibiricus lasy iglaste (pod limbami)
pierścieniakowate Strophariaceae

28

40. Łuskwiak włóknistołuskowaty Pholiota heteroclita lasy liściaste (na brzozach)

29

41. Polówka południowa (1) Agrocybe cylindracea lasy liściaste (na drewnie topoli)
pniarkowate Fomitopsidaceae

30

42. Jamkówka kurczliwa (1) Antrodia ramentacea lasy iglaste (na drewnie sosny i świerka)
skórnikowate Stereaceae

31

50. Tarczóweczka wielkozarodnikowa (1) Aleurocystidiellum subcruentatum lasy iglaste (na drewnie sosny, jodły i świerka)
smardzowate Morchellaceae

32

53. Smardz grubonogi Morchella crassipes– okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni żyzne lasy liściaste (łęgi)
tocznikowate Helotiaceae

33

61. Lipnik lepki** Holwaya mucida (1) lasy liściaste (grądy – na drewnie lip)
zasłonakowate Cortinariaceae

34

62. Zasłonak słomkowożółty (1) Cortinarius elegantior lasy mieszane i iglaste

* Brak nazwy gatunkowej polskiej,

** Nazwa polska została zaproponowana przez autorów artykułu: http://www.kp.org.pl/pp/pdf2/przeglad%204-2010_wilga-chojnacki.pdf, a następnie została zatwierdzona przez Komisję PTMyk ds. nazewnictwa (stąd nazwa nieujęta w Rozporządzeniu).

(1) – gatunek, dla którego nie stosuje się odstępstwa od zakazów określonego w § 7 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408).