Tab. 2. Gatunki grzybów wielkoowocnikowych pozostające nadal pod ochroną ścisłą.

L.p.

Nazwa gatunku i numer pozycji listy Rozporządzenia

Gdzie można spotkać ten gatunek? (siedliska)

Diplocystaceae**

1

1. Promieniak wilgociomierz Astraeus hygrometricus obrzeża widnych lasów iglastych i liściastych
borowikowate Boletaceae

2

6. Borowik korzeniasty (1) Boletus radicans lasy liściaste na glebach wapiennych

3

7. Borowik żółtobrązowy podgat. królewski (1) Boletus appendiculatus ssp. regius lasy liściaste na glebach wapiennych
czarkowate Sarcoscyphaceae

4

9. Czareczka długotrzonowa (1) Microstoma protracta lasy liściaste i mieszane

5

10. Czarka jurajska (1) Sarcoscypha jurana lasy liściaste (na drewnie lip)
gąskowate Tricholomataceae

6

11. Dwupierścieniak cesarski (1) Catathelasma imperiale lasy iglaste na wapiennym podłożu

7

12. Wilgotnica czapeczkowata (1) Hygrocybe calyptriformis nienawożone łąki
gwiazdoszowate Geastraceae

8

13. Gwiazda wieloporowa (1) Myriostoma coliforme lasy liściaste (grądy, łęgi)

9

14. Gwiazdosz butelkowaty (1) Geastrum lageniforme lasy liściaste (grądy)

10

15. Gwiazdosz angielski (1) Geastrum berkeleyi lasy liściaste (grądy, łęgi)

11

16. Gwiazdosz bury (1) Geastrum elegans obrzeża lasów, zarośla,

12

17. Gwiazdosz karzełkowaty (1) Geastrum schmidelii wydmy, murawy kserotermiczne, zarośla

13

18. Gwiazdosz kwiatuszkowaty (1) Geastrum floriforme wydmy, murawy kserotermiczne, zarośla

14

19. Gwiazdosz szorstki (1) Geastrum campestre zarośla, lasy, stanowiska kserotermiczne

15

20. Gwiazdosz węgierski (1) Geastrum hungaricum murawy kserotermiczne

16

21. Gwiazdosz workowaty (1) Geastrum saccatum lasy liściaste, zarośla

17

22. Gwiazdosz wzniesiony (1) Geastrum fornicatum lasy liściaste, zarośla
kolcownicowate Bankeraceae

18

23. Kolczakówka dołkowana (1) Hydnellum scrobiculatum lasy iglaste i mieszane

19

24. Kolczakówka kasztanowata (1) Hydnellum ferrugineum lasy iglaste i mieszane

20

25. Kolczakówka niebieskawa (1) Hydnellum caeruleum lasy iglaste i mieszane

21

26. Kolczakówka piekąca (1) Hydnellum peckii lasy iglaste

22

27. Kolczakówka pomarańczowa (1) Hydnellum aurantiacum uwaga – gatunek podawany z Polski jako Hydnellum aurantiacum to najprawdopodobniej H. floriforme;lasy iglaste i liściaste

23

28. Kolczakówka strefowana (1) Hydnellum concrescens lasy iglaste i mieszane

24

29. Kolczakówka wonna (1) Hydnellum suaveolens lasy iglaste i mieszane

25

30. Kolczakówka zielonożółta (1) Hydnellum geogenium lasy iglaste i mieszane

26

31. Kolczakówka żółtobrązowa (1) Hydnellum compactum lasy iglaste i mieszane

27

32. Sarniak* (1) Sarcodon joeides lasy liściaste (głównie pod dębami)

28

33. Sarniak* (1) Sarcodon underwoodii lasy liściaste (głównie pod dębami)

29

34. Sarniak sinostopy (1) Sarcodon glaucopus lasy iglaste

30

35. Sarniak szorstki (1) Sarcodon scabrosus lasy iglaste i mieszane

31

36. Szaraczek sosnowy (1) Boletopsis grisea lasy iglaste (pod sosnami)
kustrzebkowate Pezizaceae

32

37. Koronica ozdobna Sarcosphaera coronaria lasy iglaste i liściaste na podłożu wapiennym
maślakowate Suillaceae

33

38. Maślak trydencki Suillus tridentinus lasy iglaste (pod modrzewiami)
pieczarkowate Agaricaceae

34

39. Berłóweczka czeska (1) Tulostoma kotlabae murawy kserotermiczne

35

40. Berłóweczka łuskowata (1) Tulostoma squamosum murawy kserotermiczne

36

41. Berłóweczka rudawa (1) Tulostoma melanocyclum murawy kserotermiczne
pniarkowate Fomitopsidaceae

37

42. Jamkówka białobrązowa (1) Antrodia albobrunnea lasy iglaste (na drewnie drzew iglastych)

38

43. Pniarek lekarski (1) Fomitopsis officinalis lasy iglaste (na modrzewiach)

39

44. Pomarańczowiec bladożółty (1) Pycnoporellus alboluteus lasy iglaste (na świerkach)

40

45. Późnoporka czerwieniejąca
(amylek lapoński) (1) Amylocystis lapponica
lasy iglaste (na świerkach)
smardzowate Morchellaceae

41

48. Krążkówka żyłkowana (1) Disciotis venosa lasy liściaste
soplówkowate Hericiaceae

42

49. Soplówka jeżowata (1) Hericium erinaceum lasy liściaste (na bukach i dębach)
truflowate Tuberaceae

43

51. Trufla wgłębiona Tuber mesentericum lasy liściaste i mieszane, na wapiennym podłożu, w glebie
żagwiowate Polyporaceae

44

52. Miękusz szafranowy Hapalopilus croceus lasy liściaste (na dębach)

* Brak nazwy gatunkowej polskiej, ** Brak nazwy rodzajowej polskiej,

(1) – gatunek, dla którego nie stosuje się odstępstwa od zakazów określonego w § 7 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408).