Tab.1. Gatunki które nie zostały uwzględnione w nowym Rozporządzeniu.

L.p.

Nazwa gatunku

Gatunki, które w Rozporządzeniu z 2004r. stanowiły osobne pozycje

1

flagowiec olbrzymi Meripilus giganteus

2

gąska olbrzymia Tricholoma colossus

4

mądziak psi Mutinus caninus

3

purchawica olbrzymia Langermannia gigantea

5

sromotnik fiołkowy Phallus hadriani

Gatunki w obrębie rodzajów nadal reprezentowanych w aktualnym Rozporządzeniu

6-7

berłóweczka frędzelkowana Tulostoma fimbriatum, b. zimowa T. brumale

8-9

czarka austriacka Sarcoscypha austriaca, cz. szkarłatna S. coccinea

10-18

gwiazdosz* Geastrum smardae, g. długoszyjkowy G. pectinatum , g. frędzelkowany G. fimbriatum, g. koronowaty G. coronatum, g. najmniejszy G. minimum, g. potrójny G. triplex, g. prążkowany G. striatum, g. rudawy G. rufescens, włosogwiazd czarnogłowy Trichaster melanocephalus

19-21

sarniak jasnonogi Sarcodon. leucopus, s. sosnowy S. squamosus, s. świerkowy S. imbricatus

22

siedzuń sosnowy Sparassis crispa

* Brak nazwy gatunkowej polskiej.