Aneta Ptaszyńska

PtaszyńskaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,Wydział Biologii i Biotechnologii, Instytut Biologii i Biochemii, Zakład Botaniki i Mykologii, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Numer telefonu: (48) 81-537-50-92

Email: aneta.ptaszynska@poczta.umcs.lublin.pl

Strona internetowa: http://www.zbm.umcs.lublin.pl/html/01a_staff.html#ptasz

 

Tematyka badawcza:

Grzyby chorobotwórcze należące do typów mikrosporydia (Microsporidia) i workowce (Ascomycota)

  1. Mikroskopijne grzyby pasożytnicze pszczoły miodnej (Apis mellifera) i choroby przez nie wywoływane: nosemoza (patogen: Nosema apis, Nosema ceranae), grzybica otorbielakowa (patogen: Ascosphaera apis), grzybica kropidlakowa (patogen: Aspergillus flavus, A. fumigatus, A. niger).
  2. Nowe substancje lecznicze przeciwko mikroskopijnym grzybom chorobotwórczym z rodzajów Nosema i Candida.

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]