Strony internetowe

 

Atlas grzybów Polski www.grzyby.pl
Polskie Towarzystwo Botaniczne http://pbsociety.org.pl
Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne http://www1.up.poznan.pl/ptfit/
Bio-forum www.bio-forum.pl
Grzybland www.grzybland.pl
Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności www.gbif.pl
wiemJAK logo Aleksander Bąk (strona autora logo PTMyk) www.wiem-jak.com
 „Wiedza i Życie”  www.wiz.pl
 Ekolodzkie.pl – przyrodniczo-ekologiczny serwis makroregionu łódzkiego  www.ekolodzkie.pl
Stowarzyszenie Na Grzyby  www.grzybiarze.eu
 Internetowy Klub Miłośników Darz Grzyb www.nagrzyby.pl
Klub Przyrodników www.kp.org.pl
International Society for Fungal Conservation www.fungal-conservation.org
Białowieski Park Narodowy  www.bpn.com.pl
Geoportal (istnieje możliwość dodawania warstw ze wszystkimi formami ochrony obszarowej)  http://www.geoportal.gov.pl/
Bank danych o lasach  http://www.bdl.info.pl/portal/
Baza danych mikologia.pl http://www.mikologia.pl
blog Mykologia medyczna – strona m.in. z wieloma przydatnymi linkami mykologicznymi http://mykomed.blogspot.fr/p/przydatne-linki.html
seria filmów przyrodniczych „Las Story” http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/las-story