MycoRise Up! 2021 Młodzi w mykologii – podsumowanie

MycoRise Up! 2021 Młodzi w mykologii – druga edycja konferencji Polskiego Towarzystwa Mykologicznego dla młodych badaczy biologii, ekologii, ewolucji, genetyki i genomiki grzybów oraz ich wykorzystania w biotechnologii, ochronie środowiska i w medycynie odbyła się w dniach 23-25 kwietnia tego roku. Obrady odbywały się online na platformie ClickMeeting (obsługiwanej technicznie przez stowarzyszenie Cyfrowy Dialog). W konferencji wzięło udział 70 studentów z 22 różnych ośrodków naukowych w Polsce oraz po jednej osobie z Indii i Peru.
Współorganizatorem konferencji był Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, a przewodniczącą siedmioosobowego Komitetu Organizacyjnego – mgr inż. Monika Urbaniak. Sześcioosobowemu Komitetowi Naukowemu przewodniczyła dr hab. Anna Biedunkiewicz (UWM, Olsztyn), a w jego skład weszli: dr Mariusz Dyląg (UWr, Wrocław), prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka (IGR PAN, Poznań), prof. dr hab. Marlena Lembicz (UAM, Poznań), dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN (ID PAN Kórnik), dr hab. Sylwia Różalska, prof. UŁ (UŁ, Łódź).  Patronat nad konferencją objęli Komitet Biologii Organizmalnej PAN, Fundacja Biodiversitatis oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.
Konferencję otworzył referat plenarny pt. „Fascinating world of aeromycology” wygłoszony przez prof. dr hab. Małgorzatę Jędryczkę (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu). Całość konferencji podzielono na sześć sesji poświęconych różnym działom mykologii, w ramach których wygłoszono łącznie 49 referatów i przedstawiono 13 posterów multimedialnych. Młodzi badacze przedstawiali często po raz pierwszy swoje badania, pierwsze prezentacje i plakaty. Starsi uczestnicy – doktoranci, pokazali wyniki prawie zakończonych badań i dalsze swoje plany badawcze. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie naukowi mogli zabierać głos i zadawać pytania poprzez opcję „chat”, a ponadto do dyspozycji uczestników były specjalne „wirtualne pokoje” dla dyskusji kuluarowych otwarte po każdej z sesji. Ostatniego dnia konferencji dr hab. Anna Biedunkiewicz przedstawiła referat pt. „Poradnik młodego naukowca, czyli jak się przygotować do wystąpienia na konferencji”.
Komisja konkursowa złożona z członków Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego przyznała nagrody główne i wyróżnienia za prezentacje referatowe i posterowe w każdej z sesji:

Biologia i ekologia
nagroda główna: Maria Majchrowska; wyróżnienia: Luiza Dawidowicz i Paweł Czachura
Mykologia medyczna
nagroda główna: Blanka Sokołowska; wyróżnienie: Klaudyna Spychała
Grzyby w interakcjach
nagroda główna: Igor Siedlecki; wyróżnienia: Krzysztof Stawrakakis i Zofia Mencwel
Grzyby patogeniczne
nagroda główna: Beniamin Abramczyk; wyróżnienie: Adriana Twardawska
Genetyka i genomika
nagroda główna: Zuzanna Błocka; wyróżnienie: Szymon Ławicki
Grzyby w biotechnologii i przemyśle
nagroda główna: Jan Lazur; wyróżnienia: Marta Nowak i Grzegorz Ostrowski
Nagrodą publiczności uczestnicy konferencji (w głosowaniu internetowym) wyróżnili dwie osoby: Blankę Sokołowską i Beniamina Abramczyka.
Polskie Towarzystwo Mykologiczne przyznało Wojciechowi Wysoczańskiemu swoją nagrodę dla członka-uczestnika MycoRise Up!
Książka abstraktów i informacje o obu edycjach konferencji dostępne są na stronie https://mycoriseup.wixsite.com/konferencja.
Podsumowując, to była udana konferencja. Mimo obrad online było „czuć’ pasję studentów i doktorantów do badań naukowych, w których kluczową rolę odgrywają grzyby. Wartością dodaną są nowe interakcje, tym razem nie między grzybami, roślinami i zwierzętami, ale między doświadczonymi i młodszymi badaczami.  
Konferencja jest cykliczna. zapraszamy za rok!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.