Projekty i publikacje

strona w budowie

Projekty i publikacje Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

Projekty:

2021- 2023: MEiN nr nr SONP/SN/514458/20211: MYKOTEKA

2020-2021: MNiSW nr DNM/SP/468952/2020: Monografia “Grzyby chronione Polski”

2018-2019: MNiSW nr 964/P-DUN/2018: Organizacja XVIII Kongresu Europejskich
Mykologów

Publikacje:

  • Gorczak M., Siedlecki I., Błocka Z., Cullen M., Daniele I., Fox H., Harder C., Kinnunen J., Kochanowski M., Krisai-Greilhuber I., Majchrowska M., Meiere D., Oberhofer M., Schigel, D., Senn-Irlet B., Wiktorowicz D., Wrzosek M., Pawłowska J. (2021). 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – Naturalists Contribute to the Knowledge of Mycobiota and Lichenobiota of Białowieża Primeval Forest. Acta Mycologica, 55 (2), pp. 55211 [pobierz plik pdf].
  • Ruszkiewicz-Michalska M.,S.Bałazy, J. Chełkowski, M.Dynowska, J.Pawłowska, E.Sucharzewska, J.Szkodzik, C.Tkaczuk. M.Wilk, M.Wrzosek (2015). Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). Part III. Micromycetes – new data, Acta Mycologica, 50(2): 1067 [pobierz plik pdf].
  • Kujawa A., Gierczyk B., Domian G., Wrzosek M., Stasińska M., Szkodzik J., Leski T., Karliński L., Pietras M., Dynowska M., Henel A., Ślusarczyk D., Kubiak D. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis. Acta Mycologica, 50(2): 1070 [pobierz plik pdf].
  • Ruszkiewicz Michalska M., Tkaczuk C., Dynowska M.,  Sucharzewska E., Szkodzik J., Wrzosek M. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). I. Micromycetes. Acta Mycologica 47(2): 213-234. [pobierz plik pdf]
  • Kujawa A., Wrzosek M., Domian G., Kędra K., Szkodzik J., Rudawska M., Leski T., Karliński L., Pietras M., Gierczyk B., Dynowska M., Ślusarczyk D., Kałucka I., Ławrynowicz M. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II.Macromycetes. Acta Mycologica 47(2): 235-264. [pobierz plik pdf]

Projekty i publikacje członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

Projekty:

Publikacje:

  • Kozłowska M., Mułenko W., Anusiewicz M., Mamczarz M. 2019. „An Annotated Catalogue of the Fungal Biota of the Roztocze Upland. Richness, Diversity and Distribution”. Wydawnictwo UMCS. [link do pobrania]