Kontakt

Polskie Towarzystwo Mykologiczne
Al. Jerozolimskie 89/43
02-001 Warszawa

www.ptmyk.pl
polskietowarzystwomykologiczne@gmail.com
+48 22 55 26 727

Rzecznik prasowy Polskiego Towarzystwa Mykologicznego: dr hab. Marta Wrzosek [ma.wrzosek@uw.edu.pl]

Bank PKO BP SA 3 oddział Łódź
Nr konta: 39 1020 3352 0000 1902 0192 8951

KRS: 0000422681
REGON: 146207334
NIP: 7010348613
EU PIC: 884410014

Informacja o składkach członkowskich:

Obowiązujące kwoty jednorazowego wpisowego (dla nowych członków) to 30 zł lub 15 zł dla studentów i doktorantów, natomiast składka roczna dla wszystkich członków to 50 zł. Składkę roczną prosimy wpłacać na konto PTMyk (podane powyżej), najpóźniej do końca grudnia każdego roku. Składki obowiązują członków począwszy od roku przyjęcia do PTMyk.

Członkowie zwyczajni mogą opłacić składki członkowskie w formie jednorazowej kwoty umożliwiającej dożywotnie członkostwo w Towarzystwie. Wysokość tej kwoty jest równa 15-krotnej, pełnej składce rocznej (=750 zł) i nie podlega zwrotowi.

Pytania proszę kierować na adres mailowy: skarbnik.ptmyk@gmail.com

Dodaj komentarz