Wykład pt. „Ochrona grzybów w Polsce. Monografia: Grzyby chronione Polski. Rozmieszczanie, zagrożenia, rekomendacje ochronne.”

Szanowni Państwo,
w środę, 24 listopada 2021 o godzinie 18, odbędzie się spotkanie on-line Sekcji Mykologicznej PTB Oddział Poznań, na którym zostanie przedstawiona prezentacja dr Anny Kujawy z Polskiego Towarzystwa Mykologicznego pt. „Ochrona grzybów w Polsce. Monografia: Grzyby chronione Polski. Rozmieszczanie, zagrożenia, rekomendacje ochronne.”
Link do wydarzenia:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa029f4ab580a47f6ade5337cd1a0e99a%40thread.tacv2/1637279808566?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22277fd15f-814a-4e06-852a-7a349c6f870b%22%7d
Serdecznie zapraszamy 
Zarząd Sekcji Mykologicznej
PTB Oddział Poznań

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.