Jerzy Chełkowski

Instytut Genetyki Roślin PAN
ul. Strzeszyńska 34
60 479 Poznań

Numer telefonu: (48) 61 655 02 86

Email: jche@igr.poznan.pl

Strona internetowa: www.igr.poznan.pl

Tematyka badawcza:
Mykotoksyny wytwarzane przez grzyby toksynotwórcze, głównie rodzajów Fusarium, Alternaria, Aspergillus i Penicillium. Dekompozycja mikotoksyn przez grzyby rodzaju Trichoderma i Clonostachys. Genomika grzybów i  identyfikacja gatunków za pomocą sekwencji markerowych DNA.

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]

biogram przygotowany przed nadaniem członkostwa honorowego Polskiego Towarzystwa Mykologicznego [pobierz plik pdf].