Anna Muszewska

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa

Numer telefonu: (48) 22 592 57 59

Email: ania.muszewska@gmail.com, musze@ibb.waw.pl

Strona internetowa: –

 

Tematyka badawcza:
•genomika porównawcza grzybów
•patogenność grzybów i bakterii
•transpozony i inne elementy mobilne
•ekologia genomów
•współżycie organizmów, koewolucja, adaptacja
•analiza rodzin białek w szczególności związanych z patogennością lub transpozycją
•metodyka wykrywania transpozonów z wykorzystaniem uczenia maszynowego
•„społeczności” mikroorganizmów

Pisuję na https://bioinformatycy.wordpress.com/

Projekty i Publikacje: https://scholar.google.pl/citations?user=I0d-4pgAAAAJ&hl=en