1.testowe głosowanie

Głosowanie na przewodniczącego

Kandydaci na przewodniczącego. Proszę wybrać jedną osobę z wymienionych poniżej poprzez zaznaczenie pola przy danej osobie...

Głosowanie na sekretarza

wybierz osobę

Głosowanie na skarbnika

Możliwość komentowania jest wyłączona.