Sebastian Piskorski

piskorskiSEKCJA MYKOLOGICZNO-ALGOLOGICZNA SKNB
WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź

Numer telefonu: –

Email: endopiskorski@op.pl

Strona internetowa: www.researchgate.net/profile/Sebastian_Piskorski

Tematyka badawcza:
– nadrzewne i nadrewnowe makromycetes we wtórnych, zastępczych zbiorowiskach roślinnych
– rola i znaczenie nadrzewnych i nadrewnowych grzybów podstawkowych w funkcjonowaniu
ekosystemów leśnych
– wewnątrz- i międzygatunkowe interakcje wielkoowocnikowych saprotrofów fakultatywnych i
obligatoryjnych związanych z drewnem

Zainteresowania naukowe:
– biologia i ekologia saprotroficznych grzybów podstawkowych
– nadpasożyty grzybów saprotroficznych
– mykocenologia grzybów podstawkowych związanych z drewnem