Sebastian Piskorski

piskorskiZespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, ul. Wycieczkowa 86, 91–518 Łódź

Numer telefonu: 42 630 90 95

Email: s.piskorski@parkilodzkie.pl

Strona internetowa: www.researchgate.net/profile/Sebastian_Piskorski

Tematyka badawcza:
– nadrzewne i nadrewnowe makromycetes we wtórnych, zastępczych zbiorowiskach roślinnych
– rola i znaczenie nadrzewnych i nadrewnowych grzybów podstawkowych w funkcjonowaniu
ekosystemów leśnych
– wewnątrz- i międzygatunkowe interakcje wielkoowocnikowych saprotrofów fakultatywnych i
obligatoryjnych związanych z drewnem

Zainteresowania naukowe:
– nadpasożytnictwo u grzybów
– mykocenologia grzybów