Kazimierz Kopczyński

Instytut Badań Pedagogicznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego114/118
97-300 Piotrków Trybunalski

Numer telefonu: (48) 44 732 74 00 wew. 301

Email: brak

Strona internetowa: brak

 

Tematyka badawcza:
– grzyby kopalne i paleoekologia
– immunomodulacyjne i przeciwnowotworowe właściwości grzybów
– regionalne nazwy grzybów
Zainteresowania naukowe:
– paleomikologia
– ekologia i paleoekologia grzybów
– zdrowotne właściwości grzybów i grzybobrania
– regionalne nazwy grzybów i etnomikologia
– kształtowanie i rozwijanie zainteresowań ekologicznych i mikologicznych w świetle współczesnej pedagogiki i psychologii zainteresowań

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]