Szymon Zubek

Instytut Botaniki
Wydział Biologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3
30-387 Kraków

Numer telefonu: (48) 12 664 69 26

Email: szymon.zubek@uj.edu.pl

Strona internetowa: http://www.ib.uj.edu.pl/instytut/strony-indywidualne/szymon-zubek

Tematyka badawcza:
ekologia grzybów mikoryzowych, mikoryza arbuskularna, mikrobiologia gleby