Mariusz Dyląg

DylagInstytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski ul. Przybyszewskiego 63/77,                 51-148 Wrocław

Numer telefonu: +48 71 375 63 51

Email: mariusz.dylag@uwr.edu.pl

Strona internetowa: http://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/page/wydzial/struktura/Instytut-Genetyki-i-Mikrobiolo

 

 

Tematyka badawcza:
– ocena biologicznej aktywności nowych potencjalnych fungicydów;
– molekularne mechanizmy oporności komórek grzybów na ksenobiotyki i leki przeciwgrzybicze;
– grzyby z rodzaju Cryptococcus – ich biologia i ekologia oraz wrażliwość na antymikotyki, ze szczególnym uwzględnieniem alternatywnych rozwiązań w terapii kryptokokozy;
– determinanty wirulencji czynników etiologicznych infekcji grzybiczych;

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]