Anna Biedunkiewicz

Katedra Mykologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 1A
10-957 Olsztyn

Numer telefonu: (48) 89 523 42 95 (97)

Email: alibi@uwm.edu.pl

Strona internetowa: http://www.uwm.edu.pl/mikologia/biedunkiewicz/biedunkiewicz.html

Tematyka badawcza:
Poszukiwania nowych i interesujących pod względem sanitarnym i
epidemiologicznym gatunków grzybów w ekosystemach wodnych. Ocena stanu
sanitarnego kąpielisk zlokalizowanych w różnych częściach Polski w
aspekcie występowania grzybów potencjalnie chorobotwórczych. Grzyby
potencjalnie chorobotwórcze w wodach oczyszczalni roślinnych.
Poszukiwania wektorów przenoszenia grzybów potencjalnie chorobotwórczych
ze środowiska wodnego na człowieka.

Projekty i publikacje [pobierz plik docx]