Magdalena Frąc

M.FrącInstytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego
Polskiej Akademii Nauk
Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina
Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin

Numer telefonu: (48) 81 744 50 61 wew. 156

Email: m.frac@ipan.lublin.pl

Strona internetowa: http://www.ipan.lublin.pl/pl/info/laboratorium-mikrobiologii-molekularnej-i-srodowiskowej

Tematyka badawcza:
Mikrobiologia i biochemia środowiskowa
•    Badania nad grzybami termoopornymi
•    Biologiczne wskaźniki jakości gleb
•    Zagospodarowanie, przetwarzanie i biologiczna degradacja odpadów organicznych
•    Badania zbiorowisk mikroorganizmów środowiska glebowego i odpadów organicznych   (różnorodność funkcjonalna i genetyczna)

Projekty:

  1. Występowanie, detekcja oraz charakterystyka molekularna i metaboliczna toksynotwórczych grzybów termoopornych (Neosartorya fischeri i Byssochlamys fulva), (kierownik projektu: M. Frąc), NCN, SONATA, 2013-2016.
  2. Opracowanie i optymalizacja metod izolacji, wykrywania i identyfikacji grzybów z gatunku Talaromyces flavus, (opiekun naukowy: M. Frąc; kierownik: J. Panek), MNiSW, Diamentowy grant, 2013-2016.
  3. Opracowanie innowacyjnego biopreparatu do optymalizacji procesu fermentacji metanowej odpadów organicznych, (kierownik projektu: M. Frąc), NCBiR, LIDER, 2011-2014.
  4. Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China for Agricultural Productivity and Environmental Resilience (iSQAPER), (wykonawca: M. Frąc, koordynator IA PAN: J. Lipiec, koordynator projektu: C. Ritsema), Horyzont 2020, 2015-2020.
  5. Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe (SOILCARE), (wykonawca: M. Frąc, koordynator IA PAN: J. Lipiec, koordynator projektu: R. Hessel), Horyzont 2020, 2016-2021.

Publikacje [pobierz plik pdf]