Marek Siwulski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Warzywnictwa
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań

Numer telefonu: (48) 61 848 79 74

Email: fungus@up.poznan.pl

Strona internetowa: brak

 

Tematyka badawcza:
Hodowla i uprawa grzybów jadalnych i leczniczych, wykorzystanie materiałów organicznych w uprawie grzybów, wprowadzanie nowych gatunków grzybów do uprawy, grzyby chorobotwórcze występujące w uprawie grzybów, wykorzystanie grzybów w remediacji skażonych gleb, ocena skażenia grzybów dzikorosnących metalami ciężkimi, gromadzenie izolatów grzybów makro- i mikroskopowych w celu zachowania bioróżnorodności.

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]