Tab. 5. Gatunki grzybów wielkoowocnikowych przeniesione z ochrony ścisłej do częściowej.

Lp.

Nazwa gatunku i nr pozycji listy Rozporządzenia

Gdzie można spotkać ten gatunek? (siedliska)

borowikowate Boletaceae

1

1. Podgrzybek tęgoskórowy Xerocomus parasiticus lasy liściaste i mieszane (na owocnikach tęgoskóra cytrynowego (pospolitego)

2

2. Poroblaszek żółtoczerwony Phylloporus pelletieri lasy liściaste i mieszane

3

3. Szyszkowiec łuskowaty Strobilomyces strobilaceus lasy bukowe
gwiazdoszowate Geastraceae

4

24. Gwiazdosz brodawkowy Geastrum corollinum lasy liściaste

5

25. Gwiazdosz czteropromienny Geastrum quadrifidum lasy iglaste i liściaste
jodłownicowate Bondarzewiaceae

6

26. Jodłownica górska Bondarzewia mesenterica lasy iglaste (na jodłach)
kisielnicowate Exidiaceae

7

27. Płomykowiec galaretowaty Tremiscus helvelloides lasy liściaste i mieszane, na wapiennym podłożu
lakownicowate Ganodermataceae

8

32. Lakownica żółtawa Ganoderma lucidum lasy liściaste (na drewnie drzew liściastych, przede wszystkim olszach)
maślakowate Suillaceae

9

35. Borowiczak dęty Boletinus cavipes lasy iglaste (pod modrzewiami)

10

36. Maślak błotny (żółtawy) Suillus flavidus lasy sosnowe na podłożu torfowym, torfowiska
ozorkowate Fistulinaceae

11

38. Ozorek dębowy Fistulina hepatica lasy liściste i mieszane, parki (na dębach)
pieczarkowate Agaricaceae

12

39. Kurzawka bagienna Bovista paludosa torfowiska, wilgotne łąki
pniarkowate Fomitopsidaceae

13

43. Pniarek różowy Fomitopsis rosea lasy iglaste (na świerkach)

14

44. Żagwica listkowata Grifola frondosa lasy liściaste, parki (przede wszystkim na dębach, grabach, bukach)
siatkoblaszkowate Gomphaceae

15

45. Buławka obcięta Clavariadelphus truncatus lasy liściaste i mieszane

16

46. Buławka pałeczkowata Clavariadelphus pistilaris lasy liściaste i mieszane

17

47. Buławka spłaszczona Clavariadelphus ligula lasy iglaste

18

48. Siatkoblaszek maczugowaty Gomphus clavatus lasy iglaste i mieszane
siedzuniowate Sparassidaceae

19

49. Siedzuń dębowy Sparassis brevipes lasy liściaste i mieszane (na dębach i jodłach)
smardzowate Morchellaceae

20

51. Naparstniczka czeska Verpa bohemica żyzne lasy liściaste (łęgi), zarośla

21

52. Naparstniczka stożkowata Verpa conica żyzne lasy liściaste (łęgi), zarośla

22

54. Smardz jadalny Morchella esculenta– okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni żyzne lasy liściaste (łęgi), zarośla

23

55. Smardz półwolny Morchella gigasokazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni żyzne lasy liściaste (łęgi), zarośla

24

56. Smardz stożkowaty Morchella conica– okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni żyzne lasy liściaste (łęgi), zarośla

25

57. Smardz wyniosły Morchella elata– okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni żyzne lasy liściaste (łęgi), zarośla
soplówkowate Hericiaceae

26

58. Soplówka bukowa Hericium coralloides lasy liściaste i mieszane (na bukach, klonach, brzozach)

27

59. Soplówka jodłowa Hericium flagellum lasy iglaste i mieszane (na jodłach)
żagwiowate Polyporaceae

28

52. Żagiew wielogłowa Polyporus umbellatus lasy liściaste (przede wszystkim na dębach, grabach i bukach)