Ewa Mirzwa-Mróz

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37
02-776 Warszawa

Numer telefonu: (48) 22 593 20 33

Email: ewa_mirzwa_mroz@sggw.pl

Strona internetowa: brak

 

 

Tematyka badawcza:
– choroby roślin sadowniczych powodowane przez grzyby
– Wykorzystanie metod tradycyjnych i biologii molekularnej do identyfikacji grzybów powodujących choroby roślin

Projekty i publikacje [pobierz plik pdf]